Informace k průběhu kurzů a přihlašování

Informace k průběhu kurzů a přihlašování

Prosím pečlivě si přečtěte tyto informace, ať tím předejdeme zbytečným nepříjemnostem. Všechny podmínky jsou důležité hlavně pro komfort klientů

 • V době vaší nemoci můžete za sebe zaslat na lekci náhradníka. Před zahájením lekce je dobré nahlásit váš záskok lektorce předem.
 • Pokud se klient předem řádně omluví a svou účast na lekci zruší nejpozději 3 hodiny před začátkem lekce, má po dohodě s lektorkou nárok na náhradu. Pokud se včas neomluví a neumožní tak nahlásit se někomu jinému, ztrácí tím sám nárok na náhradu.
 • Náhradu si v případě volného místa na lekci může klient vybrat maximálně 2x za celý kurz z lekcí, které mu systém nabízí
 • Nevyčerpané náhrady je třeba vybrat do 3 měsíců od vzniku nároku na náhradu. Náhrady nejsou automatické, lze je využít jen v případě řádné omluvy
 • Po zahájení kurzu se lze přihlásit jen při neobsazení kurzu plným počtem - 14ti osob. Z ceny kurzu se pak odečítá počet lekcí, na kterých klient nebyl a vždy platí jen za zbývající počet hodin.
 • Pokud dojde k dlouhodobému onemocnění klienta během kurzu a ten se nezúčastní více než 3. lekcí za sebou, pak lze peníze za nevyužité kurzovné vrátit popř. domluvit se na přerušení a přepsání hodin do dalšího kurzu - nutné nahlásit lektorce včas - na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Po přihlášení a uhrazení zálohy (kurzovného) má klient automatickou rezervaci místa na vybrané hodině a zajištění zapůjčení všech pomůcek).
 • Pokud dojde ke zrušení hodiny ze strany lektora např. z důvodu nemoci, bude hodina po domluvě termínu s účastníky kurzu automaticky nahrazena. Informaci o zrušení lekce najdete na našich stránkách a bude vám  zaslána sms a email.
 • V průběhu kurzu muže být lektor v případě nutnosti zastoupen zastupujícím lektorem. O tom budou účastníci kurzu, bude-li to možné, informováni předem. 
 • Po absolvování kurzu je klient po uhrazení zálohy (kurzovného) automaticky veden jako zájemce o kurzy následující a při novém otevření kurzu je mu dávána přednost před novou klientelou.
 • Klient bude po uhrazení zálohy nebo kurzovného naším rezervačním systémem automaticky převeden do nového kurzu.
 • Jestliže klient neuhradí zálohu včas, je automaticky z kurzu vyřazen a je dána přednost dalším náhradníkům.
 • Zálohy na kurz se platí buď v hotovosti nebo převodem na účet (kde klient zadává své jméno, příjmení a název cvičení), vždy po dohodě s lektorkou.
 • Jestliže klient zaplatí zálohu a nedostaví se bez omluvy na první lekci, záloha mu automaticky propadá a jeho místo je nabídnuto náhradníkům.

 

Zápis do nových kurzů

Objednávat se na uzavřené kurzy můžete po vypsání nových termínů a neobsazení všech 14. míst stávající klientelou a to vždy:

 • nejpozději poslední týden v srpnu na září + říjen + listopad
 • nejpozději poslední týden v prosinci na leden + únor + březen
 • nejpozději poslední týden v březnu na duben + květen + červen

Na otevřené lekce v nabídce rozvrhu se můžete hlásit po celý rok.

Dělení kurzů dle úrovně

Začátečníci

Je určen pro ty, kteří mají zájem seznámit se s dynamickým cvičením jógy, naučit se základní pozdravy slunci a některé jednodušší modifikace asán. Budeme se učit správně zapojovat do cvičení dech, poznávat své tělo a reagovat na jeho potřeby. Cílem kurzu je naučit se správné provedení jednotlivých asán, přechody mezi asánami prostřednictvím vinyasy, abychom cvičením proplouvali v rytmu dechu.

Pokročilý

V tomto kurzu se zaměříme na zdokonalení základních asán a jejich modifikace a budeme zkoušet náročnější vinyasy (přechody mezi jednotlivými asánami). Budeme cvičit v rytmu flow, tedy na vlně svého dechu a zkoušet i náročnější asány, vyžadující stabilitu, sílu a pružnost.

Kontakt & info

Zuzana Kojan Viznarová

jogazuza@seznam.cz

+420 774 371 799

Sledujte nás:

Fakturační údaje

Zuzana Viznarová

Velká Dlážka 1232/16

75002 Přerov

IČ: 02840316

Fio banka:

2300798826/2010